Oznámenie o podávaní delegačných listín politických strán alebo koalícií do okrskových volebných komisií V MČ Košice – Kavečany pre voľby do NR SR – 2016

Upravené
15. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
15. decembra 2015