Oznámenie o opakovanej dražbe

Upravené
15. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
16. februára 2016