Oznámenie o elektronickej adrese na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávy 2018

Upravené
14. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
5. septembra 2018