Oznam o ponuke nehnuteľnosti na predaj v zmysle zákona č. 140/2014 Z. z.o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Upravené
15. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
25. januára 2017