Zrušenie opatrení pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky

Upravené
15. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
13. februára 2017