Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu a miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Kavečany

Upravené
14. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
11. októbra 2018