Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby do Zastupiteľstva KSK – volebný obvod č. 1

Upravené
14. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
25. októbra 2017