Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

Upravené
15. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
28. septembra 2016