Preskočiť na obsah

VZN č.17 MČ Košice-Kavečany o ochrannom pásme pohrebiska v MČ