VZN č.17 MČ Košice-Kavečany o ochrannom pásme pohrebiska v MČ

Zverejnené
26. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
26. marca 2021 − 10. apríla 2021