Výzva vlastníkom nehnuteľností, cez ktoré prechádza elektrické vedenie

Zverejnené
27. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
27. januára 2021 − 26. februára 2021