Výrub drevín v ochrannom pásme – VÝZVA VLASTNÍKOM NEHNUTEĽNOSTÍ, CEZ KTORÉ PRECHÁDZA ELEKTRICKÉ VEDENIE 2×400 kV

Upravené
15. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
9. novembra 2016