Vymenovanie zapisovateľky OVK

Upravené
14. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
31. januára 2019