Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Upravené
15. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
4. apríla 2017