Vtáčia chrípka – Zrušenie nariadeného veterinárneho opatrenia

Upravené
01. mar 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
12. februára 2021 − 28. februára 2021