Preskočiť na obsah

Verejné zhromaždenie obyvateľov

Upravené
15. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
21. septembra 2016

MsZ MČ Košice-Kavečany oznamuje, že dňa 23.9.2016, t. j. v piatok, so začiatkom o 17.00 hod. sa v sále kultúrneho domu v Kavečanoch uskutoční verejné zhromaždenie obyvateľov mestskej časti Košice-Kavečany s týmto programom:

1. Otvorenie verejného zhromaždenia
2. Obchvatová komunikácia ZOO – Kavečany
3. Miestne komunikácie v mestskej časti Košice-Kavečany
4. Pozemky v ZOO Košice
5. Rózne
6. Záver

                                                                                                                                  JUDr. Martin Balčík, starosta