Preskočiť na obsah

ÚPN-HSA Košice, Zmeny a doplnky 2015 – Oznámenie OÚ Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie o strategickom dokumente