Stavebné povolenie – verejná vyhláška

Upravené
15. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
2. júna 2017