Rozhodnutie o oprave dát KN, k.ú. Kavečany

Upravené
14. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
19. februára 2018