Prerušenie distribúcie elektriny

Upravené
15. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
25. júla 2017