Pozvánka na XI. zasadnutie MsZ dňa 15.10.2020

Zverejnené
8. októbra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
8. októbra 2020