Pozvánka na IX. zasadnutie MsZ v MČ Košice – Kavečany dňa 29.6.2020

Zverejnené
23. júna 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
23. júna 2020