Ponuka na prenájom nehnuteľného majetku MČ Košice-Kavečany

Upravené
14. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
9. februára 2018