Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č.2021-023510-003 – „Obchvatová komunikácia ZOO“

Upravené
08. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
7. júla 2021 − 8. augusta 2021