Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č.2021/023482-003 – „Obchvatová komunikácia ZOO“

Zverejnené
6. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
6. septembra 2021 − 6. októbra 2021