Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č.2021/023184-003 – „Obchvatová komunikácia ZOO-Kavečany“

Zverejnené
7. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
7. júna 2021 − 7. júla 2021