Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č.2021/018088-013 -„Obchvatová komunikácia ZOO-Kavečany“

Upravené
01. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
29. júna 2021 − 29. júla 2021