Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č.2021/011453-0061 – „Obchvatová komunikácia ZOO“

Upravené
02. aug 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. júla 2021 − 19. augusta 2021