Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č.2021/006065-004– „Obchvatová komunikácia ZOO – Kavečany“

Zverejnené
19. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. mája 2021 − 18. júna 2021