Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č.2021/005463-003 – „Obchvatová komunikácia ZOO-Kavečany“

Zverejnené
6. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
6. júla 2021 − 6. augusta 2021