Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č.2021/005462-004

Upravené
01. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
31. marca 2021 − 30. apríla 2021