Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č.2021/005460

Zverejnené
1. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
1. marca 2021 − 1. apríla 2021