Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č.2-2021/005462 – „Obchvatová komunikácia ZOO – Kavečany“

Zverejnené
6. apríla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
6. apríla 2021 − 5. mája 2021