Oznámenie o vyvesení návrhu projektu pozemkových úprav vo veci vyporiadania vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade Klin

Zverejnené
11. novembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
11. novembra 2020