Oznámenie o strategickom dokumente ÚP-Z Kavečany, Zmeny a doplnky 2017

Upravené
15. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
17. októbra 2017