Oznámenie o prerokovaní – Územný plán hosp.-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č.17/2020 – oznámenie o zrušení

Upravené
11. nov 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
3. novembra 2020