Preskočiť na obsah

Oznámenie o prerokovaní – Územný plán hosp.-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č.17/2020 – oznámenie o zrušení