Návrh VZN o symboloch MČ Košice-Kavečany

Upravené
15. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
1. decembra 2015