Návrh ÚPN-HSA Košice, Zmeny a doplnky 2015

Upravené
15. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
11. septembra 2015