Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 18 MČ Košice-Kavečany

Upravené
15. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
6. septembra 2017