Návrh dodatku k VZN č. 16 MČ Košice-Kavečany

Upravené
14. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
30. mája 2018