Návrh Dodatku č.3 VZN č.11 MČ Košice-Kavečany

Zverejnené
24. novembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
24. novembra 2020