Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania č.2021/006065-007 – „Obchvatová komunikácia ZOO Kavečany“

Zverejnené
4. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. augusta 2021 − 4. septembra 2021