Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania č.2021/005465-006 – „Obchvatová komunikácia ZOO Kavečany“

Zverejnené
16. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. júna 2021 − 16. júla 2021