Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania č.2021/005462-013 – „Obchvatová komunikácia ZOO Kavečany“

Zverejnené
10. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. júna 2021 − 10. júla 2021