Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania č.2021/005462-011 – „Obchvatová komunikácia ZOO Kavečany“

Zverejnené
9. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
9. júna 2021 − 9. júla 2021