Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania č.2021/005460-007 – „Obchvatová komunikácia ZOO Kavečany“

Zverejnené
25. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
25. júna 2021 − 25. júla 2021