Preskočiť na obsah

Celoplošná deratizácia na území mesta Košice v roku 2016

Upravené
15. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
22. marca 2016

Úrad verejného zdravotníctva v Košiciach rozhodnutím nariaďuje povinnosť pre Mesto Košice a jeho mestské časti, fyzické a právnické osoby – podnikateľov a fyzické osoby vykonať v čase od 29.3. – 30.4.2016 celoplošnú deratizáciu na území mesta Košice a preukázať vykonanie deratizácie na to oprávnenou osobou alebo kúpu použitých deratizačných prípravkov po dobu 3 mesiace.