Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v Kavečanoch.

Výzva na vykonanie výrubu

Výzva na vykonanie výrubu-okliesnenia stromov a iných porastov, súbor pdf, 911 kB Upozornenie na povinnosť, súbor pdf, 631 kB

Oznámenie na predĺženie lehoty na doručenie písomných pripomienok k ÚP dokumentácii „Košice, Územný plán mesta – koncept riešenia“

Mesto Košice ako orgán územného plánovania predlžuje lehotu na doručenie písomných pripomienok k Územnoplánovacej dokumentácii „Košice, Územný plán mesta – koncept riešenia“ d o  3 0 . s e p t e m b r a  2 0 1 8 . Verejnosť môže doručiť písomné pripomienky k Územnoplánovacej dokumentácii „Košice, Územný plán mesta – koncept riešenia“… Čítať viac

Koncept nového územného plánu mesta Košice

Informácia o koncepte  ÚPN-HSA Košice z webu www.kosice.sk Termín pripomienkovania do 13.6.2018 Grafická a textová časť konceptu nového územného plánu a formulár na pripomienkovaniegrafickú časť možno prezerať aj cez menu-Vrstvy