Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v Kavečanoch.

Oznámenie na predĺženie lehoty na doručenie písomných pripomienok k ÚP dokumentácii „Košice, Územný plán mesta – koncept riešenia“

Mesto Košice ako orgán územného plánovania predlžuje lehotu na doručenie písomných pripomienok k Územnoplánovacej dokumentácii „Košice, Územný plán mesta – koncept riešenia“ d o  3 0 . s e p t e m b r a  2 0 1 8 . Verejnosť môže doručiť písomné pripomienky k Územnoplánovacej dokumentácii „Košice, Územný plán mesta – koncept riešenia“… Čítať viac