Zastavme šírenie moru ošípaných

Zverejnené 22. decembra 2021.
Bez úpravy .