Výzva na vykonanie výrubu /okliesnenia stromov a iných porastov

Zverejnené 6. novembra 2020.
Bez úpravy .